צביקה

תודה יהושע . אכלנו ושבענו כיד במלך! כולם הללו ושבחו את הכל. מסיבת יום ההולדת לאימי הצליחה ביותר. בשבילנו תמיד תהיה הקייטרינג מספר אחד!